Mata Kuliah Seluruh Semester

Daftar Mata Kuliah S1 Matematika Berdasarkan Semester

Kode MK Mata Kuliah SKS Wajib/

Pilihan

(W/P)

Prasyarat
Semester I      
UNI617101 Pendidikan Agama Islam 3(2 – 1) W
UNI617102 Pendidikan Agama Katolik 3(2 – 1) W
UNI617103 Pendidikan Agama Kristen Protestan 3(2 – 1) W
UNI617104 Pendidikan Agama Hindu 3(2 – 1) W
UNI617105 Pendidikan Agama Budha 3(2 – 1) W
UNI617109 Pendidikan Etika dan Kearifan Lokal 2(2 – 0) W
UNI617112 Pendidikan Pancasila 2(2 – 0) W  
MIP617101 Sains Dasar 2(2 – 0) W
MAT616101 Matematika 3(2 – 1) W
MAT616107 Logika dan Himpunan 3(2 – 1) W
MAT616108 Pengantar Teknologi Informasi 3(2 – 1) W
MAT616109 Bahasa Inggris 2(2 – 0) W
    20(164)    
Semester II      
UNI616106 Pendidikan Bahasa Indonesia 2(2 – 0) W
UNI617107 Pendidikan Kewarganegaraan 2(2 – 0) W
MAT616102 Kalkulus 3(2 – 1) W
MAT616103 Geometri Analitik 3(2 – 1) W
MAT616104 Aljabar Linear Elementer 3(2 – 1) W
UNI616118 Statistika 3(2 – 1) W
MAT616105 Algoritma dan Pemrograman 3(2 – 1) W
MAT616110 Kewirausahaan 3(2 – 1 ) W
    22(16– 6)    
Semester III      
MAT616201 Kalkulus Lanjut 3(2 – 1) W MAT616102
MAT616202 Fungsi Kompleks I 2(2 – 0) W MAT616102
MAT616203 Persamaan Diferensial Biasa I 2(2 – 0) W MAT616102
MAT616204 Struktur Aljabar I 3(2 – 1) W MAT616107
MAT616205 Program Linear 3(2 – 1) W MAT616104
MAT616206 Pengantar Teori Peluang 3(2 – 1 ) W UNI616118
MAT616207 Teori Bilangan 3(2 – 1) P MAT616107
MAT616208 Aljabar Linear Lanjut 3(2 – 1) P MAT616104
MAT616209 Geometri Transformasi 2(2 – 0) P MAT616103
MAT616210 Metode Statistika 3(2 – 1) P UNI616118
MAT616211 Matriks Untuk Statistika 2(2 – 0) P MAT616104
MAT616212 Eksplorasi Data 3(2 – 1) P UNI616118
MAT616213 Statistika Non Parametrik 3(2 – 1) P UNI616118
Semester IV      
MAT616214 Bahasa Inggris Profesi 2(2 – 0) W MAT616109
MAT616215 Kalkulus Peubah Banyak 3(2 – 1) W MAT616102
MAT616217 Matematika Diskrit 3(2 – 1) W MAT616107
MAT616219 Fungsi Kompleks II 2(2 – 0) W MAT616202
MAT616220 Persamaan Diferensial Biasa II 2(2 – 0) W MAT616203
MAT616218 Struktur Aljabar II 3(2 – 1) W MAT616204
MAT616221 Geometri Ruang Dimensi-n 3(2 – 1) P MAT616106
MAT616221 Teori Grup Hingga 2(2 – 0) P MAT616204
MAT616222 Aljabar Linear Terapan 3(2 – 1) P MAT616107
MAT616223 Riset Operasi 3(2 – 1) P MAT616205
MAT616224 Rancangan Percobaan 3(2 – 1) P UNI616118
MAT616225 Pengantar Matematika Keuangan 2(2 – 0) P MAT616201
MAT616222 Analisis Regresi Terapan 3(2 – 1) P MAT616118
MAT616227 Teknik Sampling 3(2 – 1) P MAT616206
MAT616229 Pengantar Data Mining 3(2 – 1) P MAT616108
Semester V      
MAT616301 Analisis Real I 3(2 – 1) W MAT616102
MAT616310 Statistika Matematika I 3(2 – 1) W MAT616206
MAT616303 Pengantar Analisis Numerik 3(2 – 1) W MAT616102,

MAT616220

MAT616311 Pemodelan Matematika I 2(2 – 0) W MAT616220
MAT616305 Metodologi Penelitian 3 (2 – 1) W
MAT616306 Analisis Vektor 3(2 – 1) P MAT616215
MAT616307 Teori Graf 3(2 – 1) P MAT616217
MAT616308 Persamaan Diferensial Parsial 3(2 – 1) P MAT616220
MAT616309 Teori Optimisasi 3(2 – 1) P MAT616223
MAT616304 Teori Modul 3(2 – 1) P MAT616217
MAT616302 Pengantar Kombinatorika 3(2 – 1) P MAT616216
MAT616312 Pengantar Model Linear 3(2 – 1) P MAT616107
MAT616313 Statistika  Industri 3(2 – 1) P MAT616108
MAT616314 Analisis Deret Waktu 3(2 – 1) P MAT616108
MAT616315 Pengantar Stokastik 3(2 – 1) P MAT616206
Semester VI      
MAT616316 Analisis Real II 3(2 – 1) W MAT616301
MAT616317 Statistika Matematika II 3(2 – 1) W MAT616302
MAT616318 Pemodelan Matematika II 2(2 – 0) W MAT616304
MAT616319 Matematika Komputasi 3(1 – 2) W MAT616303
MAT616321 Praktek Kerja Lapangan 3(0 – 3) W 100 SKS
MAT616320 Teori Semi Grup 3(2 – 1) P MAT616222
MAT616322 Pengatar Teori Pengkodean 3(2 – 1) P MAT616222
MAT616323 Pengantar Analisis Fungsional 3(2 – 1) P MAT616301
MAT616324 Pengantar Topologi 3(2 – 1) P MAT616301
MAT616325 Teori Antrian 3(2 – 1) P MAT616223
MAT616326 Pengantar Teori Sistem 3(2 – 1) P MAT616107

MAT616218

MAT616327 Masalah Syarat Batas 3(2 – 1) P MAT616308
MAT616328 Pengantar Sistem Dinamik 3(2 – 1) P MAT616303
MAT616329 Matematika Asuransi 3(2 – 1) P MAT616206
MAT616330 Ekonometrika 3(2 – 1) P MAT616226
MAT616331 Analisis Multivariate 3(2 – 1) P MAT616206

MAT616215

Semester VII      
MAT616401 Seminar Usul Penelitian 1(0 – 1) W MAT616305
MAT616402 Seminar Hasil Penelitian 1(0 – 1) W MAT616401
MAT616403 Skripsi 4(0 – 4) W MAT616402
UNI617401 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 3(0 – 3) W 100 SKS
MAT616404 Kapita Selekta Matematika 3(2 – 1) P MAT616317
MAT616405 Kapita Selekta Statistika 3(2 – 1) P MAT616106
MAT616406 Simulasi 3(2 – 1) P MAT616206